Набъбващите бои от серията PROMAPAINT® дават тънкослойни и икономични решения, както за най-разпространените R45 и R60, така могат да защитят стоманени конструкции и при свръх тежките изисквания от R180. Поради водната си разтворимост, боите са щадящи към компонентите на машините, с които се полагат и допринасят за дългогодишното безаварийно използване на оборудването. Дори при късен етап на полагане, почистването на пръските по вече положено оборудване и повърхности (стъкла, подови покрития и др.) е лесно. Пожарозащитните мазилки от класа PROMASPRAY® осигуряват надеждна защита при тежки или специфични условия на стоманени, стоманобетонни и комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Съставите дават възможност за достигане до R240 и огнезащита на съоръжения изложени на атмосферни влияния. Световно приложение на PROMASPRAY® в тунелното строителство и нефтохимическата промишленост.