Системата PROMADUCT® е инженерен подход за справяне с уязвимостта на вентилационните системи към пожарната опасност в обществени и промишлени сгради. Практичността на решението дава възможност за извършване на 90% от дейността странично от строителния обект (производствена база, цех, склад или др.) и монтаж на готови елементи на място. Тялото на системата се изгражда от калциево-силикатен материал, който няма различно поведение при пожар отвън или отвътре, което я прави подходяща за защита както на въздухопроводи, така и на димоотводи. Системите изградени с PROMADUCT® са стройни, намалят конфликта с други инсталации и оптимизират пространството.