Минералните топлоизолационни плочи Multipor са топлоизолационният материал, който в случай на пожар, не се възпламенява и не отделя дим и вредни емисии - както за човека, така и за околната среда.

Минералните топлоизолационни плочи Multipor са единственият материал, който се произвежда в България и отговаря на Промените в Наредба Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Multipor е екологичен продукт, съставен от напълно естествени суровини – цимент, пясък, вар и вода, без да съдържа никакви фибри. Минералните топлоизолационни плочи имат благоприятно въздействие върху хората и околната среда. Доказателство за това са отличията, които Multipor притежава:

  • Декларация за въздействие върху околната среда.
  • Еко-етикет, изготвен в Германия от федералната служба за опазване на околната среда.
  • Най-високата оценка за влияние върху вътрешния въздух А+
Изолираните стени и тавани с Multipor възпрепятстват разпространението на огъня в случай на пожар, което повишава сигурността на сградите.