Организация:

Курсът се провеждат в присъствена форма, при спазване на всички противоепидемични мерки. Поради тази причина, максималният брой участници е намален до 10 души.

Започва в 13.00 часа и завършва в 16.00 часа.

През почивките е осигурена кафе-пауза.

На всеки от участниците се предоставят средства за записване и комплект работни материали.

Адрес:

гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ 205, "Нипроруда" АД, блок А, ет. 2, зала № 219.

Телефон за връзка:

+359876849922

Съдържание на курса:
Основни фактори, влиящи върху поведението на продуктите при пожар::

По отделно ще бъдат разгледани факторите влияещи върху:

  • противопожарните бои;
  • противопожарните мазилки;
  • противопожарните плоскости;
  • системите за защита на преминавания (на тръби, кабели..)
  • системите за защита на линейни фуги.

Ще се дадат разяснения относно областта им на приложение.

Становища за допустимост, СЕ маркировка, декларации, необходими документи за пускане на пазара и влагане в строежите:

Ще се обърне внимание на документите, които трябва да ги придружават, а именно становища за допустимост, СЕ маркировка, различните видове декларации, инструкции.

Нормативни изисквания:

Ще бъде направен анализ на нормативните изисквания към тези продукти, заложени в Наредба Iз-1971 за Строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Изисквания към техния монтаж или нанасяне:

В тази част на курса, ще се обърне внимание на факторите и обстоятелствата, които трябва да бъдат съблюдавани при нанасянето или монтажа на тези системи.

Ще бъдат обсъдени добрите и лошите практики при осъществяване на тази дейност, както и съдържанието на "Акт 12 за скрити работи".

Водещ на курса:

инж. Нели Симеонова

Завършила Академия на МВР, ф-т "Пожарна безопасност и защита на населението" през 2003 г., а в последствие и „Университет за архитектура, строителство и геодезия“. Започва трудовата си кариера като инспектор по Държавен противопожарен контрол, след това служител на Института по Пожарна и аварийна безопасност; служител в сектор „Техническо оценяване на продуктите“ към Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, а в последствие и началник на същия сектор. Към настоящия момент е преподавател в Академията на МВР.

Тематиката на курса може да бъде адаптирана и фокусирана към по-специфични интереси на участниците.

Заявка за участие