Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

Осигуряването на пожарната безопасност на сградите е едно от основните изисквания при изграждането им с цел осигуряване безопасността на гражданите, намаляване щетите от пожар, опазване на околната среда.

Разработването на част „Пожарна безопасност" към инвестиционните проекти, осигурява правилни решения за оптимално и ефективно функциониране на системите за защита от пожар, евакуацията на хората, както и неразпространението на пожара.

Вижте повече за проекта »

Например: огнеустойчивост ЕI 90

За кого е предназначен този сайт

????

Вие сте проектант? Този сайт ще улесни Вашата работа при използването и прилагането на противопожарните строително-технически норми.

????

Вие сте консултант при оценка на инвестиционни проекти? В сайта ще намерите конкретните изисквания за вашият строеж и ще подпомогне правилната Ви оценка, свързана с осигуряването на пожарната безопасност.

????

Вие сте строителен надзор при изпълнението на инвестиционното намерение? Този сайт ще ви помогне да осъществите по-лесно и правилно да изпълните поетите към инвеститора ангажименти.

????

Вие сте строител? С помощта на сайта Вие ще изградите безопасно, качествено и без проблеми вашия строеж. Ще откриете по-лесно фирми, с които да контактувате за доставка на материали и стоки, свързани с пожарната безопасност. Фирми и доставчици, притежаващи необходимите документи за безпроблемното въвеждане на строежа в експлоатация.

????

Вие сте производител, вносител или дистрибутор на стоки и услуги, свързани с изпълнението на активните и пасивни мерки за защита, залегнали в инвестиционните проекти? Тук можете да откриете нормативните изисквания за вашите продукти и с какви документи за доказване на характеристиките им трябва да притежавате за да бъдат безпроблемно влагани в строежите.

????

Вие сте инвеститор? Защитете Вашите средства. Сайтът ще ви улесни при избора на стоки и услуги, свързани с осигуряване на пожарната безопасност за вашия строеж. Един от най-големите рискове за всеки бизнес е опасността от пожар. Доверявайки се на нас ние ще ви помогнем за безпроблемното и законово въвеждане на строежа ви в експлоатация.

????

Вие сте орган, осъществяващ държавен противопожарен контрол? Няма нищо по лесно с няколко кликвания да видите с какви документи следва да бъде придружена съответната активна и/или пасивна мярка за защита на строежа. По този начин трудно ще ви подведат с нереални документи.

Електронен вариант на НСТПНОБП

Предлагаме на Вашето внимание една форма на електронен, интерактивен вариант на наредбата за осигуряване на пожарната безопасност при проектиране (НСТПНОБП), изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж, свързан с инвестиционно намерение.

Забравете за продължителното прелистване на страници, които в момента не са Ви нужни. Времето е ценно.

Бързо и лесно откриване, чрез търсачката на сайта по ключови думи. С едно натискане към съответната връзка ще се отвори това, което ви е нужно, без излишни текстове.

Ползването на сайта ще Ви даде възможност бързо да се ориентирате какво точно е нужно за вашия обект и с какви документи ще е необходимо да се сдобиете при изграждането му за да бъде всичко както е разписано в нормативната уредба на Република България.

Необходимо е да изпълните само няколко стъпки за регистрация в нашия сайт, без излишни въпроси.

В случай, че нещо Ви притеснява или желаете да ни препоръчате не се колебайте да ни пишете.

Ще отговорим на Вашите въпроси.
Екипът ни Ви пожелава успешен и коректен бизнес.

Регистрирай се безплатно за пълен достъп до нормативната уредба

Необходима ви е повече информация? Свържете се с нас.

site.cookie-title

site.cookie-body