Общи условия


Споразумение между потребител/посетител и http://nstpnobp.com


Последно обновяване: ноември 2017 г.

Настоящите Общи условия (наричани по-долу “Споразумение” или “Общи условия”) представляват споразумение между Вас (като потребител и/или посетител) и http://nstpnobp.com (наричано по-долу “nstpnobp”), оператор на сайта http://nstpnobp.com, касаещо условията, при които nstpnobp Ви предлага информацията, продуктите и услугите, предоставени на или чрез http://nstpnobp.com (наричани “Услугите”).

http://nstpnobp.com се състои от множество страници, чийто оператор и администратор е Детелин Спасов, д-р, email: nstpnobp@gmail.com

Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите общи условия, правила и клаузи в този документ.

Ако не сте съгласен с тези условия или ако нямате навършени 16 години – не използвайте http://nstpnobp.com.

“Използване” на http://nstpnobp.com означава действия от типа: кликване на линкове, въвеждане на информация, създаване на документи, качване на съдържание или разглеждане (т.нар. браузване). Използвайки http://nstpnobp.com Вие се съгласявате с настоящите общи условия.

http://nstpnobp.com предлага както безплатни, така и платени услуги. Настоящите общи условия се прилагат по отношение и на двата вида услуги. Използването на някои от услугите изисква онлайн регистрация (вижте секция Онлайн регистрация). Достъпът до тези услуги се разрешава след идентификационна процедура и представяне на парола от потребителя.

Услуги, предлагани чрез http://nstpnobp.com

Услугите, достъпни чрез http://nstpnobp.com, Ви позволяват да генерирате свои документи, индивидуализирани спрямо Вашите желания както и да получите съдействие в различни процедури пред административни органи.

Условията за ползването на различните услуги, които не се изчерпват с генерирането на индивидуализирани документи, както и тяхната цена и способите за плащане са описани в страницата, отредена за конкретната услуга. Ако друго не е указано в информацията за съответната услуга, платените услуги на http://nstpnobp.com се предоставят след авансово заплащане на годишен абонамент за достъп до сайта.

Онлайн регистрация

За използване на някои от услугите, предлагани от http://nstpnobp.com е необходимо да се регистрирате като наш потребител. Процедурата по онлайн регистрация изисква да предоставите Ваш личен e-mail адрес, с който да се идентифицирате като потребител. По желание можете да запишете и своите имена и телефон за връзка. С предоставянето на посочените данни Вие декларирате, че същите са актуални. Вашият e-mail адрес е средството, с което се идентифицирате в http://nstpnobp.com, а паролата Ви е достъпна само за Вас. В случай че я забравите или желаете да я промените, ние Ви осигуряване тази възможност. Данните, които ни предоставяте в хода на процедурата по регистрация, ще използваме само, за да Ви предоставяме персонифицирани услуги и да се свързваме с Вас в случай на нужда. За повече информация вижте секция Лични данни по-долу.

При използване на услугите, предлагани от нас, Вие сключвате договор с nstpnobp, съдържанието на които се определя от настоящите Общи условия. За безплатните услуги договорът се счита сключен в момента, в който започва тяхното използване, а за платените услуги – в момента на тяхното заплащане.

http://nstpnobp.com предлага обща интерактивна информация за противопожарните строително-технически норми в Република България, но не предоставя съвети/консултации. Използването на http://nstpnobp.com не създава отношения като клиент между nstpnobp и Вас. Във връзка с какъвто и да е въпрос, чието разрешаване търсите чрез ползването на http://nstpnobp.com и създаването на документ на nstpnobp – Вие сам представлявате себе си.

http://nstpnobp.com не цели да бъде и не е аналог на правна консултация или професионален съвет.

Информацията на http://nstpnobp.com не представлява професионален съвет / консултация. Ето защо не следва да се третира като консултация. Законодателството се променя динамично и nstpnobp не гарантира, че цялата информация на сайта е актуална и коректна. Не само, че има различна правна уредба но и всяка правна норма подлежи на различно тълкуване от съответния съд. Не е възможно обобщена информация или инструмент като nstpnobp да покрие всички възможни случаи. Ето защо, ако имате нужда от професионална консултация за конкретен проблем, е препоръчително да се свържете с професионалист в тази област.

nstpnobp не отговоря за загуби и вреди във връзка с използването на http://nstpnobp.com или който и да е сайт, водещ до http://nstpnobp.com. Специално внимание обръщаме на следните два случая: 1) вреди в следствие на това, че сайтът не работи (офлайн) и 2) вреди в следствие на грешки или неточности в съдържанието на сайта или на други сайтове, към които препраща http://nstpnobp.com. Вие поемате рисковете от използването на http://nstpnobp.com.

nstpnobp не е посредник към фирми свързани с противопожарно оборудване.

nstpnobp предлага платформа за информация, самопомощ и колаборация.

Цени, такси, начин на плащане, жалби и връщане на пари

В зависимост от конкретната услуга в цената се включва само такса. На всяка услуга на http://nstpnobp.com е посочена конкретна цена, за конкретна услуга, както и какво включва цената.

nstpnobp приема плащания по банков път чрез превод по посочена сметка.

За платените услуги на nstpnobp се дължи плащане след потвърждаване на поръчка.

Отказът от поръчка е възможен до момента на получаване на съответния документ/и (изпълнение на поръчката). Отказът трябва да бъде заявен в писмен вид в свободен текст на e-mail: nstpnobp@gmail.com като текстът на съобщението трябва да съдържа достатъчно данни за идентифициране на поръчката.

След получаване на документа/документите (изпълнение на поръчката) е възможно възстановяване на платената такса в случай, че съответният документ не отговаря на действащото законодателство в Република България. Сумата се възстановява в 7-дневен срок от представяне на конкретни доказателства за неактуалността на част от документ или цял документ. Необходимо е да се предостави актуалната правна уредба, която е в конфликт с документа.

nstpnobp разглежда жалби и рекламации от потребители, изпратени чрез контактната форма на сайта или в писмена форма на e-mail: nstpnobp@gmail.com. Всички жалби във връзка с предоставяните от nstpnobp услуги ще бъдат разгледани в разумен срок и на подателя ще бъде изпратен отговор съгласно резултата. Рекламациите се удовлетворяват незабавно, доколкото за това не се изисква съдействие от потребителя.

Промени и допълнения

nstpnobp си запазва правото да прави промени в настоящите Общи условия за използване на http://nstpnobp.com. nstpnobp ще Ви изпрати съобщение чрез имейл за промяната, в случай че използвате услугите на сайта, достъпни след регистрация. Промените влизат в сила веднага, а в случай, че не ги приемате – може да преустановите използването на http://nstpnobp.com. Ако не се противопоставите на промените в Общите условия и продължите да използвате http://nstpnobp.com, се презюмира (предполага), че сте приели промените.

Ако използвате услугите на http://nstpnobp.com, които са достъпни без регистрация, всяка промяна в общите условия ще влезе в сила спрямо Вас без изрично уведомление.

Линкове към други сайтове

Този сайт, съдържа линкове към други ресурси в интернет, наричани “линкове” или “свързани сайтове”. Тези линкове са предоставени за Ваше удобство и имат за цел да допринесат за по-лесно идентифициране на други интернет ресурси, които могат да Ви бъдат полезни. Линковете нямат за цел да индикират, че nstpnobp спонсорира / подпомага или че е правно обвързан, с който и да е от свързаните сайтове; нито че nstpnobp е упълномощен да използва търговска марка, лого, авторски права или каквато и да е друга интелектуална собственост, която може да се появи в линковете.

nstpnobp не носи отговорност за съдържанието на свързаните сайтове. Това включва и всеки линк, разположен на свързаните сайтове към други сайтове. Тези Общи условия не покриват Вашите взаимоотношения със свързаните сайтове. Ето защо следва внимателно да проверите условията за използване на свързаните сайтове.

Лични данни и информация

nstpnobp НЕ е регистриран оператор на лични данни.

nstpnobp НЕ събира и обработва лична информация като име, ЕГН и адрес.

nstpnobp може да събира информация за Вашата операционна система, също може да бъде събирана: IP адрес, вид браузър, време на достъп, препращащ сайт и т.н. Тази информация се използва за поддръжка на услугите и най-вече за тяхното оптимизиране и подобряване.

Използване на информацията

nstpnobp събира и използва тази информация за да управлява http://nstpnobp.com и да изпълнява заявените услуги. nstpnobp може да използва тази информация за да те информира за други продукти и услуги на наши партньори. nstpnobp може да се свързва с Вас за обратна връзка на услугите ни.

nstpnobp не продава, дава под наем или предоставя по какъвто и да е начин списъкът с клиенти на трети страни. nstpnobp може да Ви предлага партньорски услуги с конкретни оферти, които биха били полезни на Вас. В този случай Вашите данни не се предоставят на третата страна без Вашето изрично съгласие. nstpnobp следи посещенията на страници и уебсайтове, посетени от http://nstpnobp.com, за нуждите на качествен анализ. Тази информация се използва за подобрението на услугите и персоналната им адаптация всеки потребител.

nstpnobp ще сподели личната Ви информация без Ваше разрешение, само ако законът изисква това или е необходимо съдействие пред конкретен властови орган.

Бисквитки

nstpnobp може да използва бисквитки, за да персонализира онлайн престоя Ви. Бисквитка е текстов файл, който се съхранява и поставя на Вашия компютър от уеб сървър. Бисквитките не могат да бъдат използвани за зареждане на програми или вируси. Бисквитките са уникално разпределени към Вас и могат да бъдат разчетени само от уеб сървъра, който ги е разпределил.

Основната причина да използваме бисквитки е да Ви пестим време. Целта не бисквитките е да каже на уеб сървъра, че точно Вие сте се върнал на определена страница. Например, ако сте се регистрирал на http://nstpnobp.com и излезете – бисквитката ще се задейства, когато влезете отново и ще Ви разпознае. Така когато се върнете на http://nstpnobp.com информацията, която сте предоставили преди това ще бъде налична отново.

Имате възможност да приемете или да откажете бисквитките. Повечето уеб браузъри автоматично приемат бисквитки, но Вие винаги можете да коригирате това от настройките си. Ако решите да откажете бисквитките, няма да можете да се насладите на всички интерактивни елементи на услугите на http://nstpnobp.com.

Сигурност на Личните Ви данни

Вие сте отговорен за предпазването от неодобрен достъп до потребителска информация и парола, с които използвате http://nstpnobp.com. Съгласявате се да не предоставяте паролата си на трети страни, както и поемате отговорност за действията си с профила си. При засечена злонамерена употреба е важно веднага да уведомите nstpnobp.

nstpnobp съхранява Вашата информация от злонамерен достъп или използване. nstpnobp съхранява предоставената информация върху компютърни сървъри в контролирана и защитена среда.

Забранено за незаконни цели

Като условие за използване на http://nstpnobp.com, Вие декларирате пред nstpnobp, че няма да използвате уеб сайта, в който и да е от случаите по-долу:

1) незаконни цели;

2) за цели, забранени от настоящите общи условия;

3) по какъвто и да е начин, който може да застраши или повреди функционирането на http://nstpnobp.com;

4) по какъвто и да е начин който да застраши нормалното използване на сайта от друго лице.

Нямате право да “хаквате”, “краквате”, “скрейпвате”, “краувате” http://nstpnobp.com директно или индиректно чрез инструменти като паяци, роботи, крауерс, скрейпърс, фрейминг, айфреймс или RSS фийдове или всякакви други подобни. Нямате право да достигате или да се опитвате да достигнете до информация, която не е публично публикувана на http://nstpnobp.com.

Документи, формуляри, статии и цялото съдържание на сайта http://nstpnobp.com са защитени от европейското и българското законодателство за интелектуална собственост, включително авторски права. Използването на http://nstpnobp.com не Ви дава право да продавате и/или препродавате съдържанието на сайта http://nstpnobp.com.

Прекратяване / ограничаване на достъп

nstpnobp си запазва правото по всяко време да прекратява или ограничава достъпа до сайта http://nstpnobp.com и предоставяните услуги. nstpnobp си запазва правото да модифицира или да прекратява (временно или окончателно) елемент от услугите си. Вие се съгласявате, че nstpnobp няма да носи отговорност към Вас или трети лица за каквато и да е модификация (промяна), спиране или прекратяване на услуга.

Ограничаване на отговорността

(прочетете това внимателно, защото е свързано с правата Ви)

Информацията, продуктите и услугите, достъпни чрез уеб сайта http://nstpnobp.com може да съдържат неточности и технически грешки. nstpnobp и/или неговите доставчици може периодично и по всяко време да правят подобрения и промени в http://nstpnobp.com. Информация, получена чрез http://nstpnobp.com не следва да бъде аргумент за лични, правни и/или финансови решения. Вие следва да се консултирате с подходящ специалист за да получите съдействие за конкретна (специфична) ситуация.

ИНФОРМАЦИЯТА, ПРОДУКТИТЕ, УСЛУГИТЕ И ГРАФИКИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. nstpnobp и неговите доставчици, не носят отговорност за коректността, надеждността и достъпността на информация, продукти, услуги и графики, съдържащи се на сайта http://nstpnobp.com по какъвто и да е повод.

ЕТО ЗАЩО nstpnobp И НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ НОСЯТ ИМУЩЕСТВЕНА И/ИЛИ НЕИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕОПИСАНОТО СЪДЪРЖАНИЕ.

nstpnobp И НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ ВРЕДИ, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ДАЛИ СА СЛЕДСТВИЕ НА ДОГОВОРНО ИЛИ ДЕЛИКТНО ПРАВООТНОШЕНИЕ. Отговорността се изключва в следните, неизчерпателно изброени, хипотези:

– прекратен достъп, загуба на информация и данни, печалба, по повод използването на http://nstpnobp.com;

– за забава или невъзможност за употреба на http://nstpnobp.com или други услуги, чрез сайта;

– за невъзможността за предоставяне на услуги;

– за каквато и да е информация, продукти, услуги и графики, доставяни на и чрез http://nstpnobp.com.

Ако не сте доволен от който и да е от елементите на сайта http://nstpnobp.com (който и да е продукт или услуга) или не сте съгласен с клауза/и от настоящите Общи условия – следва да прекратите използването на http://nstpnobp.com.

Важно: когато е приложимо, максималната отговорност на nstpnobp се ограничава до размера на едногодишна заплатена такса за използването на http://nstpnobp.com.

Освобождаване от отговорност

Вие се съгласявате да освободите от отговорност nstpnobp и неговия администратор без значение от загубите, вредите, разходите, правата, исковете, предявени от трето лице, свързани с Вашата употреба на Услугите, Документите и Допълнителните материали, нарушение от Ваша страна на настоящите Общи условия и/или на каквито и да е други права.

Спорове

Повечето потребителски искания могат да бъдат решени бързо и в полза на потребителите (клиентите) на http://nstpnobp.com чрез писмо на email: nstpnobp@gmail.com.

Ако nstpnobp не успее да задоволи потребителските Ви претенции, включително чрез медиация, двете страни се съгласяваме да решим спора чрез арбитраж.

Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско – промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Интелектуална собственост

Услугите и цялото съдържание на уеб сайта http://nstpnobp.com са защитени с авторски права. Всички права запазени. С изключение на изрично позволение от nstpnobp, Вие се съгласявате да не преправяте, копирате, фреймвате, скрейпвате, наемате, лицензирате, продавате, дистрибутирате съдържание или части от съдържание на http://nstpnobp.com. Изключение: горното правило не се прилага за материали, които Вие законно ползвате от http://nstpnobp.com. Във връзка с употребата Ви на http://nstpnobp.com, Вие се съгласявате да не използвате каквито и да е инструменти за извличане на информация (роботи, паяци и др.). Каквато и да е употреба на съдържанието, освен в предвидените случаи, е строго забранена. Технологията и софтуерът, които обслужват http://nstpnobp.com, са собственост на nstpnobp, наши партньори или доставчици. Вие се съгласявате да не копирате, променяте, създавате или да се опитвате да придобиете какъвто и да е код (source code), нито да продавате, лицензирате или да прехвърляте по какъвто и да е начин софтуера. Всяко едно право, което не е изрично предоставено на друго/и лице/лица остава собственост на nstpnobp.

Търговска марка

Имената и марките, които може да откриете на и чрез http://nstpnobp.com може да са собственост на съответните лица. Нищо в настоящите Общи условия или Услугите не следва да се третира като позволение за лиценз или каквото и да е право за използване на търговската марка nstpnobp. Възможно е да придобиете такъв лиценз, след предварително писмено позволение от наша страна и последваща законова процедура. Всички ползи от употребата на търговската марка nstpnobp принадлежат изключително и само на nstpnobp.

Авторски права

nstpnobp почита интелектуалната собственост на останалите лица; настояваме нашите потребители да правят същото.

Общи разпоредби

Вие приемате и се съгласявате, че по никакъв начин между Вас и nstpnobp не възниква служебно, партньорско, агентско правоотношение. Ако някоя клауза или част от настоящите Общи условия е невалидна, то това не влече невалидност на цялото Споразумение. Невалидната клауза следва да се тълкува (и замести) според най-близката законова разпоредба с аналогична цел.

Освен в изрично посочените в общите условия случаи, това Споразумение урежда всички правоотношения между потребител/ползвател и nstpnobp по повод използването на http://nstpnobp.com. Споразумението има предимство пред всички минали или настоящи комуникации и оферти между нас (двете страни) – електронни, устни и писмени. Не можете да прехвърляте на трето лице каквито и да е права, произтичащи за Вас от настоящите Общи условия, без изричното писмено позволение на nstpnobp. Правата на nstpnobp във връзка с настоящите Общи условия могат да бъдат прехвърляни на друго лице. Всички права, които не са изрично предоставени от това Споразумение на други лица, остават права на nstpnobp.

nstpnobp може официално да комуникира с Вас с всички комуникационни средства като имейл, поща, публикации на http://nstpnobp.com и т.н.

Принтирана версия на настоящите Общи условия или каквото и да е съобщение в електронна форма следва да е с еднаква правна тежест с писмени документи в съдебни и извънсъдебни спорове по повод това Споразумение. Всички страни приемат и се съгласяват с настоящото Споразумение.

Въпроси? Коментари? Предложения?

Свържете се на email: nstpnobp@gmail.com, за да съобщите за каквото и да е нарушение на настоящите Общи условия или да отправите каквито и да е въпроси във връзка с Общите условия или Услугите.

Необходима ви е повече информация? Свържете се с нас.

site.cookie-title

site.cookie-body