Пожароустойчиви врати - онлайн курс

Акцент на обучението са различните документи, които следва да бъдат издадени и приложени за противопожарните врати в зависимост от тяхното предназначение и място на монтаж. Включени са теми за съществените характеристики на вратите, промяната в техния обков, техния монтаж, както и спецификите на Наредба Iз-1971.

Противопожарни стени. Покриви.

В курса ще бъде разгледана изцяло тематиката свързана с покривите с огневи характеристики, вътрешните и външните носещи и неносещи стени (зидани, от сандвич-панели, стъклени или остъклени, щендерни) - изграждане, необходими документи, изисквания на Наредба Iз-1971.

Огнезащитни покрития, облицовки, прегради, защита на преминавания.

Курсът включва теми свързани с противопожарни бои, мазилки, плоскости, вати и прегради, използвани за повишаване устойчивостта на огън на конструкции от различни материали (стомана, дърво и др.). Разглеждат се и системите за защита на преминавания от тръби, кабели (празни отвори) и системите за защита на линейни уплътнения (фуги) - нанасяне, монтаж, необходими документи, изисквания на Наредба Iз-1971.

Пожароустойчиви врати.

Акцент на обучението са различните документи, които следва да бъдат издадени и приложени за противопожарните врати в зависимост от тяхното предназначение и място на монтаж. Включени са теми за съществените характеристики на вратите, промяната в техния обков, техния монтаж, както и спецификите на Наредба Iз-1971.

Необходима ви е повече информация? Свържете се с нас.

site.cookie-title

site.cookie-body