Ф плюс

„F PLUS“ е независима частна лаборатория за изпитване, изследване и сертификация по критерий "реакция на огън", „устойчивост на огън“, "системи за управление на огън и дим", измерване на дебелина на огнезащитни покрития.

Създаването на лабораторията е резултат от дългогодишни усилия и натрупан опит в огневите изпитвания и експертизите в сферата на пожарната безопасност.

Нашата мисия е да предоставяме компетентни и бързи услуги към нашите клиенти.

Фирма "Ф плюс" ООД притежава акредитирана лаборатория за огневи изпитвания и изследвания със Сертификат за акредитация рег. № 169 ЛИ/31.05.2016 г., издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006 г.

Нотифицирано лице с идетнификационен номер NB 2548 от регистъра на Европейската комисия.

Необходима ви е повече информация? Свържете се с нас.

site.cookie-title

site.cookie-body