Като лидер в иновациите Кнауф наложи системите от сухо строителство като символ за качество и дълготрайност. Акустичните, пожарозащитни, топло- и шумоизолационни качества на гипсовите плоскости предоставят възможност за многообразно приложение. Кнауф предлага възможност за модерно и сигурно строителство.


Саморазливна смес Nivellierspachtel 415

Универсална саморазливка за различни подови покрития. Nivellierspachtel 415 е фабрично приготвена суха смес, базираща се на калциево-сулфатна основа, синтетични и минерални добавки.

саморазливни подове

VidiTecFloor

Системата за повдигнат под с възможност за достъп от гипсфазерни плоскости VidiTecFloor позволява изграждането на подове с височини от 26,5 mm до 1205 mm. Осигуряват пожарозащита, носимоспособност и звукоизолация в помещението, а заради специалния си кант позволяват лесен достъп до инсталациите под него без да се компрометира точката на контакт между отделните плоскости.

повдигнати подове


F134 Vidifloor SOLO

Гипсфазерни подови елементи за редуциране на шума и подобряване на топлоизолационните качества на пода. С фрезован стъпаловиден кант за по-бърз, лесен и точен монтаж.

сухи подове