Продукти за огнезащита и подобряване класа по реакция на огън на строителни конструктивни елементи

Verniflam Aithon PV33

ОГНЕЗАЩИТНА СИСТЕМА ЗА ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ

Verniflam Aithon PV33 е система от прозрачни огнезащитна боя и финишно покритие за масивно дърво или дървесни плоскости. Системата от покрития е класифицирана в Клас на устойчивост на огън R15, R30, R45 e R60 съгласно EN 13381-7 и EN 13501-2 за носещи греди и колони.

Системата PV33 има Актуално становище на ГДПБЗН-МВР.

Системата може да се използва за защита на масивно дърво или дървесни плоскости с клас не по-нисък от D, с минимална плътност 390 кg/m3 и минимална дебелина 10 mm, вкл. ламперии.

Системата може да се използва за защита на детайли и конструктивни елементи от дърво, експлоатирани в интериорна или екстериорна среда с повишена пожароопастност.

Изчисленията на количествата боя за осигуряване на съответния клас на устойчивост на огън се правят на базата на данните в таблицата и съобразявайки този разход със запазване на носещата способност на конструкцията.

Таблица: Стойности на скоростта на овъгляване βII на дървени греди и колони, в зависимост от разходната норма на пожарозащитното набъбващо покритие, за класове по огнеустойчивост R15 до R60.

Разходна норма

(g/m2)

Cкорост на овъгляване (милиметри за мин)

R15

R20

R30

R45

R60

300

0.31

0.39

0.45

0.50

0.52

400

0.28

0.37

0.44

0.49

0.51

500

0.25

0.35

0.42

0.48

0.51

600

0.22

0.33

0.41

0.47

0.50

700

0.19

0.31

0.39

0.46

0.50

800

0.16

0.29

0.38

0.45

0.49

900

0.13

0.27

0.37

0.45

0.49

1000

0.09

0.25

0.35

0.44

0.48

1100

0.06

0.23

0.34

0.43

0.48

1150

0.05

0.22

0.33

0.43

0.47

Основни предимства на РV33:

 • С това покритие могат да се защитават много широк клас дърво и дървесни плоскости.
 • Изпитанията са проведени върху много широка гама от профили – с плътност от 630 до 390 kg/m3;
 • Изпитанията са проведени по последните действащи Европейски нормативи и са валидни за целия ЕС;
 • Огнезащитната боя е абсолютно прозрачна и не променя естествения вид на дървесината. Финишът придава на повърхността мек копринен ефект, благодарение на съдържащия се естествен восък. Ако трябва да се постигне цвят на естествена дървесина, то преди нанасяне на боята дървото трябва да се байцва с байц на водна (спиртна) основа;
 • Огнезащитната боя се нанася лесно чрез пръскане или ръчно - с валяк и четка и не изисква специална квалификация на персонала. Изисква се само контрол от специалист по време на нанасянето;
 • Боята не съдържа вредни вещества и не отделя токсични вещества вредни за човека, растенията и животните. Отговаря на изискванията на Регламент REACH за съдържание на летливи органични съединения (ЛОС).
Внимание! Боята трябва да се нанася върху чиста, нелакирана и небоядисана дървесина. Ако има стари лакови покрития, те трябва да се отстранят ръчно или механично.
А90H ОГНЕЗАЩИТНА

БОЯ ЗА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

А90H е огнезащитна набъбваща боя за стоманени конструктивни елементи. Покритието е производство на фирма Aithon Ricerchi – Италия и е сертифицирано за огнеустойчивост до 120 минути за натоварени греди и колони типове I, Н, правоъгълни и кръгли кухи сечения. Огнезащитната боя А90Н има валидно Европейско техническо одобрение, на чието основание се влага в строежите в РБългария.

Основни предимства на А90:

 • С това покритие могат да се защитават всички видове конструктивни стоманени елементи: I, H, правоъгълни и кръгли кухи профили, тъй като изпитванията са направени върху всички тях.
 • Изпитанията са проведени върху много широка гама от профили – с фактори на масивност от 60 до 434 m-1. Това позволява да се защитават почти всички конструктивни елементи на даден строителен обект.
 • Изпитанията са проведени по последните действащи Европейски нормативи и са валидни за целия ЕС.
 • Предлагаме цялостна система за огнезащита, която включва грунд, огнезащитна боя и защитно финишно покритие (за външни повърхности или при агресивна експлоатационна среда);
 • Боята има класификация Y по отношение на устойчивост на атмосферни влияния, което означава „Боя, подходяща за нанасяне в помещения и при условия на полувъншни условия, даже без защитен финиш”.
 • При агресивни експлоатационни среди или за външни повърхности, се препоръчва нанасяне на защитен слой полиуретанова или акрилна боя.
 • Срокът за експлоатация е 10 години без защитен слой и 15 години със защитен слой.
 • Боята се нанася много лесно чрез пръскане или ръчно - с валяк и четка и не изисква специална квалификация на персонала. Изисква се само контрол от специалист по време на нанасянето и при контролните замервания при приемане на обекта;
Боята не съдържа вредни вещества и не отделя токсични вещества вредни за човека, растенията и животните. Отговаря на изискванията на Регламент REACH за съдържание на летливи органични съединения (ЛОС).