Продукти за огнезащита и подобряване класа по реакция на огън на строителни конструктивни елементи

Aithon PV33

ОГНЕЗАЩИТНА БОЯ КЛАС В-s1 d0

ЗА ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ И ДЪРВЕНИ ОБЛИЦОВКИ

Aithon PV33 е система от прозрачни огнезащитна боя и финишно покритие за масивно дърво или дървесни плоскости. Покритията са производство на фирма Aithon Ricerchi – Италия и има следните класификации:

Клас по реакция на огън В-s1 d0 съгласно EN 13501-1

Системата PV33 има Актуално Европейско техническо одобрение (ЕТО) и становище на ГДПБЗН - МВР които ни дават възможност да работим на територията на РБългария и в целия Европейски съюз.

Системата може да се използва за защита на масивно дърво или дървесни плоскости с клас не по-нисък от D, с минимална плътност 390 кg/m3 и минимална дебелина 10 mm, вкл. ламперии.

Системата може да се използва за защита на детайли и конструктивни елементи от дърво, експлоатирани в интериорна или екстериорна среда с повишена пожароопастност.

Основни предимства на РV33:

  • С това покритие могат да се защитават много широк клас дърво и дървесни плоскости, вкл. ламперии.
  • Изпитанията са проведени върху много широка гама от профили – с плътност от 630 до 390 кg/m3;
  • Освен трудногоримост, при нанасяне на необходимото количество набъбващо покритие PV33, системата осигурява и огнезащита на носещи греди и колони клас R15 до R60 (15 до 60 минути).
  • Изпитанията са проведени по последните действащи Европейски нормативи и са валидни за целия ЕС;
  • Огнезащитната боя е абсолютно прозрачна и не променя естествения вид на дървесината. Финишът придава на повърхността мек копринен ефект, благодарение на съдържащия се естествен восък. Ако трябва да се постигне цвят на естествена дървесина, то преди нанасяне на боята дървото трябва да се байцва с байц на водна (спиртна) основа;
  • Огнезащитната боя се нанася лесно чрез пръскане или ръчно - с валяк и четка и не изисква специална квалификация на персонала. Изисква се само контрол от специалист по време на нанасянето;
  • Боята не съдържа вредни вещества и не отделя токсични вещества вредни за човека, растенията и животните. Отговаря на изискванията на Регламент REACH за съдържание на летливи органични съединения (ЛОС).
Внимание! Боята трябва да се нанася върху чиста, нелакирана и небоядисана дървесина. Ако има стари лакови покрития, те трябва да се отстранят ръчно или механично.