Норвежка иновация, произведена в България за противопожарна обработка на дърво и текстил

Норвежка иновация, произведена в България

за противопожарна обработка на дърво и текстил чрез забавител на горенето на дървесина „FLAMEX

Клас на реакция на огън за дървесина - B-s2, d0; Bfl - s1

Становище за допустимост на основание чл 4, ал 4 от Наредба № РД -02-20-1 от 5 февруари 2015 за условията и реда на влагане на строителни продукти в строежите на РБългария /НУРВCПCРБ/ с Рег. № 1983 сд-5/22.03.2018 г.

Протоколи за Класификация по реакция на огън за стени, тавани, подови покрития и аварийни изходи: БДС ЕN 13823; БДС ЕN ISO 11925-2 и БДС ЕN ISO 9239-1

Клас на реакция на огън за текстил и продукти от текстил - КЛАС 1 в съответствие с ЕN 13773

Протокол за класификация според реакция на огън и Протоколи за изпитване № ИЦ-1-12/07.06.2019 и № ИЦ-9-13/19.09.2019 , издадени от ГДПБЗН-МВР. Изпитванията са проведени в съответсвие с : БДС EN 1101, БДС EN 6940, БДС EN 13772 и БДС EN ISO 6941

Импрегнантът FLAMEXе норвежка иновация, предназначен за обработка на повърхност с цел забавяне на горенето на всички видове дървесина и слоеста дървесина, текстил и хартия. Нанася се с четка, валяк, безвъздушен пистолет, във ваничка или автоклав.

Забавител на горенето за обработка на масивно дърво, дървесни плоскости за подови и стенни покрития, тавани и покривни конструкции. Обработка на текстил и хартия .

Импрегнантът „FLAMEX ” е водоразтворима течност, неотровна, с неутрално PH 7,5, не замърсява околната среда.

Импрегнантът „FLAMEXне променя цвета на обработената дървесина.

FLAMEX “– е на водна основа и може да се използва сполучливо в борбата с пожарите, горски, промишлени, жилищни сгради или сметища.

Продуктът „ FLAMEXима силно охлаждащ ефект и не дава възможност да се възпламенява огъня повторно.

Всички дървени конструкции за олимпийските игри в Сочи – Русия, са обработени с импрегнанта „Фламекс”, произведен от Норвежко-българската фирма- Фламекс-България ООД гр. Белослав, Варненска област.