Норвежка иновация, произведена в България за противопожарна обработка на дърво и текстил

Production of ecological fire retardant liquid

НОРВЕЖКА ИНОВАЦИЯ,ПРОИЗВЕДЕНА В БЪЛГАРИЯ, ЕКОЛОГИЧЕН ПРОДУКТ

за противопожарна обработка на дърво и текстил чрез забавител на горенето на дървесина „FLAMEX

"ФЛАМЕКС – БЪЛГАРИЯ" ООД, гр Белослав e с актуализирано Становище за противопожарна обработка, чрез забавител на горенето за дървесина и текстил „ФЛАМЕКС” :

1.КЛАС НА РЕАКЦИЯ НА ОГЪН ЗА ДЪРВЕСИНА

B-s2, d0; Bfl - s1

Становище за допустимост на основание чл 4, ал 5 от Наредба № РД -02-20-1 от 5 февруари 2015 за условията и реда на влагане на строителни продукти в строежите на РБългария /НУРВCПCРБ/ Рег. № 1983 сд- 2/26.01.2023 г.

Изпитвания, класификация и потвърдени резултати от изпитване, извършени по европейски стандарти, получили статут на БДС със следните версии: БДС ЕN 13823:2020; БДС ЕN ISO 11925-2:2020; БДС ЕN ISO 9239-1:2010; БДС ЕN 13501-1:2019 от Европейска сертифицирана лаборатория.


2. БДС ЕN 13773 ТЕКСТИЛ И ПРОДУКТИ ОТ ТЕКСТИЛ. Поведение при горене Завеси и пердета. Схема на класификация. За импрегниране на текстил против горене.

Протокол за класификация 1983-8150/02.06.1021-БДС EN13773 КЛАС 1

ЕN 13773 КЛАС 1

МВР ГД „ПБЗН“ ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ПО ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ, София, ул. „Огнеборец“ №1. Протоколи за изпитване № ИЦ-1-12/07.06.2019 и № ИЦ-9-13/19.09.2019г. Методи на изпитване и номер на изпитването: БДС EN 1101:1998/А1:2006 и БДС EN 6940:2206, БДС EN 13772:2012 и БДС EN ISO 6941:2009.

Импрегнанта „ФЛАМЕКС” е норвежка иновация, предназначен за обработка на повърхност с цел забавяне на горенето на всички видове дървесина и слоеста дървесина, текстил и хартия. Нанася се с четка, валяк, безвъздушен пистолет, във ваничка или автоклав.

Импрегнанта „ФЛАМЕКС” е водноразтворима течност, неотровна, с неутрално PH 7,5, не замърсява околната среда, екологичен продукт.

Импрегнанта „Фламекс” не променя цвета на обработената дървесина, текстил и хартията.

Всички дървени конструкции за олимпийските игри в Сочи – Русия, са обработени с импрегнанта „ФЛАМЕКС”, произведен от Норвежко-българската фирма - "ФЛАМЕКС БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. Белослав, Варненска област.

Течността Фламекс – е на водна основа и може да се използва сполучливо в борбата с пожарите, горски, промишлени, жилищни сгради или сметища.

Течността има силно охлаждащ ефект и не дава възможност да се възпламенява огъня повторно.