Лидер в бранша, на който можете да се доверите!

Изработка, доставка и монтаж на правоъгълни и спирално навити въздуховоди. Рекуператорни блокове, климатични камери и вентилационни елементи и инсталации.